Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

A RUFY ROOF ENGINEERING SRL elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, forduljon hozzánk az office@photovoltaic-structures.com e-mail címen, és mi szívesen segítünk Önnek.

A weboldal és/vagy szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul személyes adatainak a jelen Adatvédelmi irányelvekben leírtak szerinti kezeléséhez.

Ez az Adatvédelmi irányelvek az Általános Szerződési Feltételeink részét képezi; az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön elfogadja ezt a szabályzatot is.

Az Általános Szerződési Feltételekben és az Adatvédelmi irányelvekben használt kifejezések ütközése esetén az utóbbi az irányadó.

Tartalomjegyzék

A jelen irányelvekben használt fogalommeghatározások

Az általunk követett adatvédelmi elvek

Személyes adataival kapcsolatos jogai

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

Ki férhet hozzá a személyes adataihoz

Hogyan védjük az Ön adatait

Információk a sütikről

Elérhetőségi adatok

Meghatározások

Személyes adat – bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ.

Feldolgozás – bármely művelet vagy műveletsorozat, amelyet a személyes adatokon vagy a személyes adatok csoportjain végeznek.

Érintett – az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik.

Gyermek – 16 év alatti természetes személy.

Mi (nagybetűvel vagy anélkül) – RUFY ROOF ENGINEERING SRL

Adatvédelmi alapelvek

Ígérjük, hogy betartjuk az alábbi adatvédelmi elveket:

A feldolgozás jogszerű, tisztességes és átlátható.

Feldolgozási tevékenységeinknek törvényes alapja van.

A személyes adatok feldolgozása előtt mindig figyelembe vesszük az Ön jogait.

Kérésre tájékoztatást adunk a feldolgozással kapcsolatban.

A feldolgozás a célra korlátozódik.

Feldolgozási tevékenységeink megfelelnek a személyes adatok gyűjtése céljának.

A feldolgozás minimális adatokkal történik.

Csak a bármely célhoz szükséges minimális mennyiségű személyes adatot gyűjtünk és dolgozunk fel.

A feldolgozás időbeli korlátozással történik.

Személyes adatait nem tároljuk a szükségesnél hosszabb ideig.

Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítása érdekében.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatok sértetlenségét és bizalmas jellegét.

Az érintett jogai

Az érintett a következő jogokkal rendelkezik:

A tájékoztatáshoz való jog – azaz Önnek joga van tudni, hogy az Ön személyes adatait feldolgozzák-e, milyen adatokat gyűjtenek, honnan szerzik be, és miért és ki dolgozza fel azokat.

Hozzáférési jog – azaz Önnek joga van hozzáférni az Önről gyűjtött adatokhoz.

Ez magában foglalja az Önről összegyűjtött személyes adatok másolatának kéréséhez és megszerzéséhez való jogot.

Helyesbítéshez való jog – azaz Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni.

Törléshez való jog – azaz bizonyos körülmények között kérheti, hogy személyes adatait töröljék a nyilvántartásunkból.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – azaz bizonyos feltételek fennállása esetén Ön jogosult arra, hogy korlátozza a személyes adatai feldolgozását.

A feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog – azaz bizonyos esetekben joga van tiltakozni a személyes adatai feldolgozása ellen, például közvetlen marketing esetén.

Az automatizált adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog – azaz Ön jogosult tiltakozni az automatizált adatkezelés ellen, beleértve a profilalkotást is; és nem lehet kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés tárgya.

Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha a profilalkotás olyan eredményre vezet, amely Önt érintő vagy jelentős mértékben érintő joghatásokat eredményez.

Az adathordozhatósághoz való jog – Ön jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban, vagy ha ez megvalósítható, az egyik adatfeldolgozótól a másikhoz történő közvetlen továbbítás formájában megkapja.

Panasztételhez való jog – amennyiben a hozzáférési jogok alapján elutasítjuk a kérelmét, meg fogjuk indokolni, hogy miért.

Ha nem elégedett azzal, ahogyan a kérését kezeltük, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

A felügyeleti hatóság segítségéhez való jog – azaz Ön jogosult a felügyeleti hatóság segítségére és egyéb jogorvoslati lehetőségekre, például kártérítés igénylésére.

A hozzájárulás visszavonásához való jog – Ön jogosult arra, hogy visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

Az általunk gyűjtött adatok

– Az Ön által megadott információk

Ilyen lehet az Ön e-mail címe, neve, számlázási címe, lakcíme stb. – főként olyan információk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy terméket/szolgáltatást nyújtsunk Önnek, vagy hogy javítsuk a velünk kapcsolatos ügyfélélményét.

Az Ön által megadott információkat elmentjük annak érdekében, hogy Ön hozzászólhasson vagy más tevékenységeket végezhessen a weboldalon.

Ezen információk közé tartozik például az Ön neve és e-mail címe.

– Az Önről automatikusan gyűjtött információk

Ez magában foglalja a sütik és más munkamenet-eszközök által automatikusan tárolt információkat.

Például az Ön kosáradatai, IP-címe, vásárlási előzményei (ha van ilyen) stb.

Ezeket az információkat a vásárlói élmény javítására használjuk.

Amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat vagy megnézi weboldalunk tartalmát, az Ön tevékenységei rögzítésre kerülhetnek.

– Partnereinktől származó információk

Megbízható partnereinktől gyűjtjük az információkat, és megerősítést kapunk arról, hogy jogi alapjuk van arra, hogy ezeket az információkat megosszák velünk.

Ezek vagy olyan információk, amelyeket Ön közvetlenül adott meg nekik, vagy amelyeket más jogalapon gyűjtöttek Önről.

Partnereink listáját itt találja.

A nyilvánosság számára hozzáférhető információ

Előfordulhat, hogy nyilvánosan elérhető információkat gyűjtünk Önről.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

Személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

szolgáltatásunk nyújtása az Ön számára.

Ez magában foglalja például az Ön fiókjának regisztrálását; az Ön által kért egyéb termékek és szolgáltatások biztosítását; az Ön kérésére promóciós cikkek biztosítását és az Önnel való kommunikációt ezekkel a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban; az Önnel való kommunikációt és interakciót; valamint az Ön értesítését a szolgáltatások változásairól.

a felhasználói élmény fokozása;

törvényi vagy szerződéses kötelezettség teljesítése;

Személyes adatait jogszerű alapon és/vagy az Ön hozzájárulásával használjuk fel.

Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése okán a következő célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

az Ön azonosítása érdekében;

szolgáltatás nyújtása vagy termék Önnek történő küldése/felajánlása érdekében;

az értékesítés vagy a számlázás céljából történő kommunikáció érdekében;

Jogszerű alapon a következő célokból kezeljük az Ön személyes adatait:

hogy személyre szabott ajánlatokat* küldhessünk Önnek (tőlünk és/vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);

ügyfélbázisunk kezelése és elemzése (vásárlási magatartás és előzmények) a kínált/szolgáltatott termékek/szolgáltatások minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;

kérdőívek készítése az ügyfelek elégedettségére vonatkozóan;

Mindaddig, amíg Ön másként nem tájékoztatott minket, jogos érdekünknek tekintjük, hogy az Ön vásárlási előzményeihez/böngészési szokásaihoz hasonló vagy azonos termékeket/szolgáltatásokat kínáljunk Önnek.

Az Ön hozzájárulásával az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

hírlevelek és kampányajánlatok küldése (tőlünk és/vagy gondosan kiválasztott partnereinktől);

egyéb olyan célokra, amelyekhez az Ön hozzájárulását kértük;

Személyes adatait a törvényből fakadó kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük és/vagy az Ön személyes adatait a törvény által biztosított lehetőségekre használjuk fel.

Fenntartjuk a jogot az összegyűjtött személyes adatok anonimizálására és felhasználására.

A jelen irányelvek hatályán kívül csak anonimizált adatokat használunk fel.

A számlázási adatait és az Önről gyűjtött egyéb információkat addig tároljuk, amíg az számviteli célokból vagy más, törvényből eredő kötelezettségekből adódóan szükséges, de legfeljebb 5 évig.

Előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait további, itt nem említett, de az adatgyűjtés eredeti céljával összeegyeztethető célokra is feldolgozzuk.

Ennek érdekében biztosítjuk, hogy:

a személyes adatok célja, kontextusa és jellege közötti kapcsolat alkalmas a további feldolgozásra;

a további feldolgozás nem sérti az Ön érdekeit, és

a feldolgozásra megfelelő biztosítékot nyújtunk.

Tájékoztatni fogjuk Önt minden további feldolgozásról és célról.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz

Személyes adatait nem osztjuk meg idegenekkel.

Az Önre vonatkozó személyes adatokat bizonyos esetekben megbízható partnereinknek adjuk át annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az Ön számára a szolgáltatás nyújtását, vagy hogy javítsák az Ön ügyfélélményét.

Megosztjuk az Ön adatait a következőkkel:

Feldolgozó partnereink:

nincs partner

Üzleti partnerek:

nincs információ az üzleti partnerektől

Kapcsolódó harmadik felek:

nincsenek harmadik felek

Csak olyan adatfeldolgozó partnerekkel dolgozunk együtt, akik képesek megfelelő szintű védelmet biztosítani az Ön személyes adatai számára.

Személyes adatait akkor adjuk át harmadik feleknek vagy közhivatalnokoknak, ha erre jogszabályi kötelezettségünk van.

Személyes adatait továbbíthatjuk harmadik feleknek, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy ha más jogi okok indokolják ezt.

Hogyan védjük az Ön adatait

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatait biztonságban tartsuk.

Biztonságos protokollokat használunk a kommunikációhoz és az adatátvitelhez (például HTTPS).

Adott esetben anonimizálást és álnevesítéseket alkalmazunk.

Figyeljük rendszereinket a lehetséges sebezhetőségek és támadások szempontjából.

Bár mindent megteszünk, nem tudjuk garantálni az információk biztonságát.

Megígérjük azonban, hogy az adatvédelmi incidensekről értesítjük a megfelelő hatóságokat.

Értesítjük Önt akkor is, ha jogait vagy érdekeit veszély fenyegeti.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk a biztonság megsértésének megelőzése érdekében, és bármilyen jogsértés esetén segítséget nyújtunk a hatóságoknak.

Ha van fiókja nálunk, vegye figyelembe, hogy felhasználónevét és jelszavát titokban kell tartania.

Gyermekek

Nem áll szándékunkban, illetve tudatosan nem gyűjtünk adatokat gyermekekről.

Szolgáltatásainkkal nem célozzuk meg a gyermekeket.

Sütik és egyéb általunk használt technológiák

Sütiket és/vagy hasonló technológiákat használunk a vásárlói magatartás elemzésére, a weboldal kezelésére, a felhasználók mozgásának nyomon követésére és a felhasználókról szóló információk gyűjtésére.

Ezt azért tesszük, hogy személyre szabjuk és javítsuk a nálunk szerzett tapasztalatait.

A süti egy apró szöveges fájl, amelyet az Ön számítógépén tárolnak.

A sütik olyan információkat tárolnak, amelyek a webhelyek működését segítik.

Csak mi férhetünk hozzá a weboldalunk által létrehozott sütikhez.

A sütiket a böngésző szintjén szabályozhatja.

A sütik letiltása akadályozhatja bizonyos funkciók használatát.

A következők miatt használunk sütiket:

Szükséges sütik – ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy Ön használni tudja weboldalunk néhány fontos funkcióját, például a bejelentkezést.

Ezek a sütik nem gyűjtenek személyes adatokat.

Funkcionalitási sütik – ezek a sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek kényelmesebbé teszik szolgáltatásunk használatát, és lehetővé teszik a személyre szabottabb funkciók biztosítását.

Például megjegyezhetik az Ön nevét és e-mail címét a hozzászólási űrlapokon, hogy a következő alkalommal ne kelljen újra megadnia ezeket az adatokat a hozzászóláskor.

Analitikai sütik – ezeket a sütiket a weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére használjuk.

Reklámsütik – ezeket a sütiket arra használják, hogy az Ön számára releváns és az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket küldjenek.

Ezenkívül arra is szolgálnak, hogy korlátozzák, hányszor láthat egy hirdetést.

Ezeket általában a hirdetési hálózatok helyezik el a weboldalon a weboldal üzemeltetőjének engedélyével.

Ezek a sütik emlékeznek arra, hogy Ön meglátogatott egy webhelyet, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, például hirdetőkkel.

Gyakran a célzási vagy hirdetési sütik a másik szervezet által biztosított webhelyfunkciókhoz kapcsolódnak.

A számítógépén tárolt sütiket a böngésző beállításain keresztül távolíthatja el.

Alternatívaként ellenőrizhet néhány harmadik féltől származó sütit egy olyan adatvédelmi platform használatával, mint az optout.aboutads.info vagy a youronlinechoices.com.

A sütikről további információkat az allaboutcookies.org oldalon talál.

Weboldalunk forgalmának mérésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk.

A Google saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkezik, amelyeket itt tekinthet meg.

Ha le szeretne mondani a Google Analytics általi nyomon követésről, látogasson el a Google Analytics leiratkozási oldalára.

Elérhetőségek

RUFY ROOF ENGINEERING SRL

Floreasca Cube – Business Center

Calea Floreasca Nr.

169, Corp X, Et.1, office 14B, Sector 1

RO-014459 Bukarest, Románia

J40/10567/2014

HÉA:

RO 27631607

Telefon: +40726676633

Email: office@photovoltaic-structures.com

Felügyeleti hatóság

www.dataprotection.ro

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40 21 252 5599

Az Adatvédelmi irányelvek módosításai

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek módosítására.

Utolsó módosítás időpontja: 2019.07.26.