HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Felelősség kizárása – Használati feltételek

Áttekintés

Az alábbiakban az Ön és a Rufy Roof Engineering SRL – a továbbiakban RRE – közötti jogi megállapodás feltételei szerepelnek.

A weboldal elérésével, böngészésével vagy használatával Ön megerősíti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja, hogy betartja az összes vonatkozó törvényt és rendeletet.

Az RRE az Ön értesítése nélkül bármikor felülvizsgálhatja a jelen feltételeket és a weboldalon található bármely más információt a jelen bejegyzés frissítésével.

Az RRE bármikor, előzetes értesítés nélkül javításokat vagy változtatásokat eszközölhet a jelen webhelyen ismertetett termékekben, szolgáltatásokban vagy programokban.

Általános tudnivalók

Ez a weboldal tulajdonjogi közleményeket és szerzői jogi információkat tartalmaz, amelyek feltételeit tiszteletben kell tartani és követni kell.

További információkért lásd a „Szerzői jog és védjegy” című lapot.

Ezt az oldalt és annak minden tartalmát az RRE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet másolni, reprodukálni, újra közzétenni, feltölteni, közzétenni, továbbítani, terjeszteni vagy származékos művek létrehozására felhasználni, kivéve, hogy az RRE nem kizárólagos, engedély nélkül átruházható, korlátozott jogot biztosít Önnek az ezen az oldalon található weboldalak elérésére és megjelenítésére, kizárólag az Ön számítógépén.

A fentiek ellenére minden olyan szoftverre és egyéb anyagra, amelyet ezen az oldalon letöltésre, hozzáférésre vagy egyéb célokra saját licencfeltételekkel, feltételekkel és értesítésekkel tesznek elérhetővé, az ilyen feltételek és értesítések vonatkoznak.

A jelen webhelyen található feltételek, kikötések és értesítések megsértése a megadott jogok automatikus, értesítés nélküli megszűnését eredményezi, és Ön köteles azonnal megsemmisíteni a birtokában lévő letöltött anyagok minden másolatát.

A kizárólag az előző bekezdésben leírt korlátozott engedélyt, a weboldalak megtekintését és a dokumentumok letöltését kivéve az RRE nem biztosít semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jogot licencekre, védjegyekre, szerzői jogokra vagy egyéb szellemi tulajdonjogokra vagy anyagi javakra.

Felelősség kizárása

Az ezen az oldalon található információk helyességét, aktualitását és teljességét nem tudjuk garantálni, és az oldal tartalmazhat technikai pontatlanságokat, valamint elírásokat vagy gépelési hibákat.

Az RRE nem vállal felelősséget (és kifejezetten kizárja a felelősséget) az oldal frissítéséért az információk naprakészen tartása, illetve a közzétett információk pontosságának vagy teljességének biztosítása érdekében.

Ennek megfelelően Önnek meg kell győződnie a közzétett információk pontosságáról és teljességéről, mielőtt bármilyen döntést hozna az ezen az oldalon leírt szolgáltatásokkal, termékekkel vagy egyéb kérdésekkel kapcsolatban.

Az RRE nem nyújt biztosítékot arra, hogy a bejelentett problémákat az RRE megoldja, még akkor sem, ha az RRE úgy dönt, hogy információt nyújt a probléma megoldására.

Bizalmas információk

Az RRE nem kíván bizalmas adatokat kapni Öntől a weboldalunkon keresztül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az RRE-nek küldött bármilyen információ vagy anyag nem minősül bizalmasnak.

RRE Bármilyen információ vagy anyag elküldésével Ön korlátlan és visszavonhatatlan engedélyt ad az RRE-nek az anyagok vagy információk másolására, sokszorosítására, közzétételére, feltöltésére, közzétételére, továbbítására, terjesztésére, nyilvános bemutatására, előadására, módosítására, származékos művek létrehozására és egyéb szabad felhasználására.

Ön elfogadja továbbá, hogy az RRE szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amelyet Ön küld nekünk bármilyen célra.

Azonban nem adjuk ki a nevét, és nem hozzuk nyilvánosságra azt a tényt, hogy Ön anyagokat vagy egyéb információkat küldött nekünk.

A termékek vagy szolgáltatások igénybevétele érdekében az RRE-nek küldött, személyazonosításra alkalmas adatokat adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezeljük.

Az RRE adatvédelmi irányelveiről az „Adatvédelem” című lapon tájékozódhat.

Globális elérhetőség

Az RRE világhálón közzétett információk tartalmazhatnak hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat az RRE által világszerte forgalmazott termékekre, programokra és szolgáltatásokra, amelyeket az Ön országában nem jelentettek be vagy nem állnak rendelkezésre.

Ezek a hivatkozások nem jelentik azt, hogy az RRE be kívánja jelenteni vagy elérhetővé kívánja tenni ezeket a termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat az Ön országában.

Az Ön számára elérhető termékekkel, programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért forduljon a helyi RRE-hez.

Üzleti kapcsolatok

Ez a weboldal linkeket tartalmazhat olyan weboldalakra vagy hivatkozásokra és forrásokra, amelyek nem az RRE-hez tartoznak.

Az RRE nem vállal semmiféle képviseletet, garanciát vagy biztosítékot harmadik felek RRE-n kívüli webhelyeivel vagy erőforrásaival kapcsolatban, amelyekre az RRE bármely webhelyén hivatkoznak, amelyekről elérhetőek, vagy amelyekhez az RRE bármely webhelye kapcsolódik.

Egy weboldalra mutató link nem jelenti azt, hogy a nem RRE RRE támogatja a weboldal tartalmát vagy használatát, illetve annak tulajdonosát.

Ennek megfelelően Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az RRE nem felelős az ilyen külső oldalak vagy erőforrások elérhetőségéért, és nem vállal felelősséget az ilyen oldalakon vagy erőforrásokon található vagy onnan elérhető tartalmakért, szolgáltatásokért, termékekért vagy egyéb anyagokért.

Amikor Ön egy nem RRE weboldalra lép, még akkor is, ha az RRE logóját tartalmazza, kérjük, vegye figyelembe, hogy az RRE-től független, az RRE nem ellenőrzi az adott weboldal tartalmát.

Az Ön felelőssége, hogy óvintézkedéseket tegyen a vírusoktól, férgektől, trójaiaktól és más potenciálisan romboló programoktól való védelem érdekében, valamint hogy az Ön által megfelelőnek tartott és az Ön által megfelelőnek ítélt módon védje adatait.

Erre az oldalra való hivatkozás.


A honlapra mutató minden linket az RRE-nek írásban jóvá kell hagynia.

További feltételként a weboldalra az RRE engedélyével mutató linkek kapcsán, Ön elfogadja, hogy az RRE bármikor, saját belátása szerint, megszüntetheti az engedélyt, hogy létrehozzon egy erre a weboldalra mutató linket.

Ebben az esetben Ön vállalja, hogy azonnal eltávolítja az erre a weboldalra mutató összes linket, és megszünteti az RRE védjegy használatát.

Fordítások

A weboldal bizonyos szövegei a romántól eltérő nyelveken is elérhetőek lehetnek.

A szöveget fordíthatja egy személy vagy kizárólag számítógépes szoftver, emberi beavatkozás nélkül.

Ezek a fordítások segítségül szolgálnak az Ön számára, és nem vállalnak garanciákat vagy kötelezettségeket az RRE részéről a fordítás pontosságára vagy teljességére vonatkozóan, függetlenül attól, hogy az számítógépen generált vagy személy által végzett.

A további feltételeket lásd az alábbi szavatossági kizárásban.

SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS

AZ OLDAL HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK.

MINDEN ANYAGOT, INFORMÁCIÓT, TERMÉKET, SZOFTVERT, PROGRAMOT ÉS SZOLGÁLTATÁST ÚGY NYÚJTUNK, AHOGY VAN, BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL.

KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, AZ RRE NEM TÁMOGATJA VAGY GARANTÁLTJA, HOGY EZ A WEBOLDAL MEGSZAKÍTATLAN, működőképes, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ.

MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY HA LETÖLTI VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZI AZ ANYAGOKAT, INFORMÁCIÓKAT, TERMÉKEKET, SZOFTVEREKET, PROGRAMOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT, AKKOR EZT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELEL AZ ESETLEGESEN BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT, BELEÉRTVE AZ ADATVESZTÉST VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZER KÁROSODÁSÁT.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A RRE SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, MINTASZERŰ VAGY BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYÉRT, AMELY A JELEN WEBOLDAL VAGY BÁRMELY WEBOLDAL, ILLETVE A JELEN WEBOLDALON KERESZTÜL HIVATKOZOTT VAGY ELÉRT BÁRMELY HIVATKOZOTT WEBOLDAL VAGY ERŐFORRÁS HASZNÁLATÁBÓL ERED, VAGY AZ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK, TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA, LETÖLTÉSE, BELEÉRTVE - KORLÁTOZÁS NÉLKÜL - AZ ELMARADT NYERESÉGET, AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁT, A MEGTAKARÍTÁSOK ELVESZTÉSÉT VAGY A PROGRAMOK VAGY MÁS ADATOK ELVESZTÉSÉT, MÉG AKKOR IS, HA A RRE KIFEJEZETTEN TÁJÉKOZTATOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A FELELŐSSÉG EZEN KIZÁRÁSA ÉS EL NEM ISMERÉSE MINDEN JOGALAPRA VONATKOZIK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSEN, SZAVATOSSÁGON, KÁROKOZÁSON VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ELMÉLETEN ALAPUL.

A weboldalon keresztül kínált konkrét anyagokra, információkra, termékekre, szoftverekre és szolgáltatásokra további vagy eltérő feltételek és közlemények vonatkozhatnak.

Ellentmondás esetén az ilyen kiegészítő vagy eltérő feltételek, kikötések és értesítések elsőbbséget élveznek a jelen Használati feltételekkel szemben.